Gedichten

Gedichten kunnen een middel zijn om gevoelens te verwoorden die moeilijk onder woorden te brengen zijn.
Tussen 1990 en 2000 heb ik af en toe geprobeerd mijn verwarde binnenste buiten te keren.
Hoewel het oorspronkelijk alleen voor mezelf bedoeld was, als therapie voor de optimistische pessimist die ik meende te zijn, vond de enkeling die ik in vertrouwen genomen had dat ik er ‘iets’ mee moest gaan doen.
Ik bedacht de titel ‘Uit het leven geknepen’ en deed er vervolgens niets mee.
Ook het dichten stopte omdat ik eigenlijk min of meer wel verwoord had wat ik had willen verwoorden.
Nu ik toch met die website begonnen ben, wil ik om de zoveel tijd een van die ‘grijsgallige versjes aan het eind van een millennium’ aan de digitale wereld toevoegen.

Gedichten