Terwijl het bulderen van de storm

Wordt overstemd door de man zijn vragend schreeuwen

Het gillend antwoord van zijn vrouw

Niet onder doet voor het krijsen van de meeuwen

Klinkt enkele passen achter hen

Onhoorbaar door het huilen van de Noordenwind

Verlaten en verloren

Het machteloze grienen van hun enigst kind.

 

 

juli 1997

Reacties mogelijk in het gastenboek.